Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ - Επιδοτούμενα προγράμματα - Χρηματοδοτήσεις

Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε να κάνεις την ιδέα σου πράξη.

 

Υπηρεσίες

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων

ΕΚΠΟΝΗΣΗ BUSINESS PLAN

Αναλαμβάνουμε τη δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων - Business Plan

DIGITAL DEVELOPMENT

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή και διαχείριση της ηλεκτρονικής σας προβολής

Τελευταία Νέα

Έναρξη υποβολών Δέσμης Δράσεων "Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ"

on 23 Μαρτίου 2023

Ξεκίνησαν οι υποβολές για τη  Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», προϋπολογισμού 700.000.000 €,  η οποία ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων...

Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων "Ψηφιακός Μετασχηματισμος ΜμΕ"

on 25 Φεβρουαρίου 2023

Προκηρύχθηκε η  Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», προϋπολογισμού 300.000.000€, η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα....

Νέα Δράση: «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού»

on 11 Μαρτίου 2022

  Η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού» ενισχύει τις...

Νέα Δράση: Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

on 09 Μαρτίου 2022

 Η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» αφορά στην ενίσχυση Αυτοαπασχολούμενων Λογιστών – Φοροτεχνικών, καθώς και Νομικών Προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, ώστε να...

Νέα Δράση: Ενίσχυση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

on 09 Μαρτίου 2022

 Σκοπός της Δράσης είναι: Η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής...

Νέα Δράση: Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Σε Επιχειρήσεις Εστίασης για την Προμήθεια Πρώτων Υλών

on 14 Μαΐου 2021

 Η Δράση "ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ" στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων...

Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών

on 08 Απριλίου 2021

Η συγκεκριμένη δράση αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων στον τομέα της εστίασης, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, ως κεφάλαιο κίνησης με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για τους πρώτους μήνες...

Προκήρυξη Β κύκλου της Δράσης "e-λιανικό"

on 08 Απριλίου 2021

  Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 6 Απριλίου, η περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη δράση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων “e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την...

Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid-19

on 08 Οκτωβρίου 2020

  Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid-19 στις περιφέρειες : Αττικής - Κεντρικής Μακεδονίας – Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Στερεάς Ελάδας – Κρήτης – Ιονίων Νήσων – Βορείου...

Προκήρυξη νέας Δράσης - "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση"

on 20 Δεκεμβρίου 2018

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται: - στο λιανικό εμπόριο- στην παροχή υπηρεσιών εστίασης- την παροχή...

Προκήρυξη νέας Δράσης - "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

on 20 Δεκεμβρίου 2018

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) "ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" με προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ. Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση...

Πρόγραμμα Επιδότησης έως 75.000 € για Εμπόριο, Εστίαση και Εκπαίδευση

on 13 Νοεμβρίου 2018

  Επιχορήγηση έως και 75.000 ευρώ μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις του εμπορίου της εστίασης και της ιδιωτικής εκπαίδευσης που θα υπαχθούν στο νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο...

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων για τις Δράσεις "Ψηφιακό Βήμα" και "Ψηφιακό Άλμα"

on 01 Οκτωβρίου 2018

Ανακοινώθηκε τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων για τις Δράσεις «ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ» και «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ» με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης να παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 16:00.

Επιδοτήσεις έως 90.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις

on 27 Σεπτεμβρίου 2018

Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει για υποβολή αιτήσεων η δράση του ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων», ύψους 400 εκατ. ευρώ. Οι προτάσεις που θα κατατεθούν πρέπει να έχουν...

Αύξηση προϋπολογισμού του προγράμματος «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

on 18 Σεπτεμβρίου 2018

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την αύξηση του προϋπολογισμού της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» από 120 εκατ. ευρώ σε 400 εκατ. ευρώ.  Συνολικά...

« »
επιδοτησεισ εσπα

P & A Consulting

Η “PROSPECT & AMBITION CONSULTING” είναι μία δυναμική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης, εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων. 

Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες επιχειρηματίες, πάνω σε θέματα που αφορούν επενδυτικά προγράμματα και επιδοτήσεις. 

Ειδικότερα, κύριο αντικείμενό της είναι η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών στα πλαίσια επιδοτούμενων προγραμμάτων εκ μέρους επιχειρηματιών οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν πάνω στις επιχειρήσεις τους μεγιστοποιώντας τα οφέλη τους.

 

Οι άνθρωποι πίσω από τα πλάνα σας

kostas valvis

Κωνσταντίνος Βάλβης

CEO, FOUNDER

Ο Κωνσταντίνος Βάλβης στέλεχος της εταιρείας “P & A CONSULTING", γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980 και είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων. 

Είναι σύμβουλος επιχειρήσεων από το 2005 έχοντας αναλάβει την μελέτη και παρακολούθηση μεγάλου αριθμού επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, παρέχοντας ταυτόχρονα συμβουλευτικές υπηρεσίες σε νέες και υπάρχουσες επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να αναπτυχθούν. 

Παράλληλα, εξειδικεύεται στην παροχή οικονομοτεχνικών μελετών, μελετών βιωσιμότητας, επιχειρηματικών σχεδίων ( Business Plan) και Marketing Plan.

andromaxi kastanou

Ανδρομάχη Κάστανου

CO-FOUNDER

Η Ανδρομάχη Κάστανου, στέλεχος της εταιρείας “P & A CONSULTING", γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986 και είναι απόφοιτη του τμήματος Οικονομικών Επιστημών της σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθήνας. 

Εργάζεται ως σύμβουλος επιχειρήσεων από το 2009 έχοντας αναλάβει την μελέτη και παρακολούθηση μεγάλου αριθμού επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, παρέχοντας ταυτόχρονα συμβουλευτικές υπηρεσίες σε νέες και υπάρχουσες επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να αναπτυχθούν. 

Από το 2016 είναι ενταγμένη στο μητρώο αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ.

Ενδεικτικοί Πελάτες

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικές από τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις που μας έχουν εμπιστευτεί!

Client name
chemo
ok bread
wooder
aggelospito
kalogridis
 

Newsletter

Αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα προγράμματα που είναι διαθέσιμα δώστε το mail σας στη δεξιά φόρμα. No Spam!

Επικοινωνία

P&A Consulting

Λ. Ηρακλείου 189

Αθήνα, Νέα Ιωνία, 14231

Τηλ: 2130335166, 2168003800

Ωράριο Λειτουργίας: 09:00 - 17:00

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα

 

espa2016

espa2007

antagonistikotita