Δυο νέα προγράμματα για την ενίσχυση υφιστάμενων και καινούργιων ΜΜΕ

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Δύο νέα προγράμματα για την ενίσχυση υφιστάμενων και καινούργιων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανέργων που θέλουν να κάνουν τη δική τους εταιρείακαθώς και νέων επιστημόνων, ανοίγουν τον επόμενο μήνα. Πρόκειται για δράσεις που σηματοδοτούν την έναρξη της «Επανεκκίνησης» (ΕΠΑνΕΚ), του Επιχειρησιακού Προγράμματος του υπουργείου Ανάπτυξης οι οποίες ετοιμάζονται ώστε τον Δεκέμβριο να προκηρυχθούν.

Τα δύο προγράμματα, συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ, θα απευθύνονται στη μεγαλύτερη μερίδα των επιχειρήσεων και όσων θέλουν να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

 1. Ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης (50 εκατ. ευρώ): Ενισχύει επιχειρηματικά σχέδια με πλήρη κάλυψη των λειτουργικών εξόδων καθώς και θέσεις απασχόλησης. Οι κύριες επιλέξιμες δαπάνες αφορούν μεταξύ άλλων: ασφαλιστικές εισφορές, υποχρεώσεις ΔΕΚΟ, αμοιβή συμβούλου, και πρόσληψη ενός ατόμου για έναν έως ενάμιση χρόνο. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% της επένδυσης και ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να φτάσει μέχρι τις 40.000 ευρώ.

  Επιδότηση κατά 100% του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο θα μπορεί να ανέλθει μέχρι και τις 40.000 ευρώ, προβλέπει το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας και της Απασχόλησης».

  Ο συνολικός προϋπολογισμός της συγκεκριμένης δράσης ανέρχεται στα 50 εκατ. ευρώ και σκοπός είναι να καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα καθώς και οι θέσεις απασχόλησης.

  Οι κύριες δαπάνες που θα επιδοτούνται εξολοκλήρου είναι μεταξύ άλλων οι ασφαλιστικές εισφορές, οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ, η αμοιβή συμβούλου και η πρόσληψη ενός ατόμου για έναν έως ενάμιση χρόνο. Επίσης άλλες δαπάνες που θα χρηματοδοτούνται είναι ενοίκια, δαπάνες ίδρυσης της επιχείρησης (αν είναι για υπό σύσταση), έξοδα αγοράς εξοπλισμού κ.λπ.

  Δικαιούχοι του προγράμματος είναι άνεργοι αλλά και επιχειρηματίες που ξεκίνησαν μια δραστηριότητα πρόσφατα. Ο χρόνος ίδρυσης δεν έχει καθοριστεί ακόμη από το υπουργείο Ανάπτυξης και γίνονται προσπάθειες ώστε να καλύπτονται ακόμη και επιχειρήσεις που ξεκίνησαν από το 2013 μέχρι και πρότινος. Φυσικά θα επιδοτούνται και όσοι άνεργοι σκοπεύουν να ανοίξουν εταιρεία.

  Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

  • Οσα επαγγέλματα απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κ.λπ.) και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερομένου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης.

  • Οσοι υποψήφιοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως.

  • Οσοι υποψήφιοι δημιουργούν επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. - 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.

  • Πλανόδιες επιχειρήσεις.

  • Κυλικεία σχολείων, οργανισμών κ.λπ. που η ανάθεση της λειτουργίας και εκμετάλλευσής τους γίνεται κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού.

  • Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ).

  • Φορείς του Δημοσίου.

  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

  • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των ΟΤΑ, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών ανώνυμων εταιρειών του άρθρου 194 του Ν. 3852/2010.

  • Επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης).

  • Επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβληματικές.
 2. Μικρή και Μεσαία Επιχειρηματικότητα (50 εκατ. ευρώ): Αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων κυρίως στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ για δαπάνες ποιοτικού εκσυγχρονισμού με έμφαση στην εξωστρέφειά τους και τη διείσδυσή τους σε νέες αγορές με νέα προϊόντα/υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% της επένδυσης και ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ. Στη δράση πρόκειται να δοθεί η δυνατότητα προκαταβολής έως 40% με την προϋπόθεση έκδοσης εγγυητικής επιστολής ή προκαταβολής από 25% με την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διοικητικών ελέγχων της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

  Επιχειρήσεις από οκτώ κλάδους θα επιδοτεί η δράση «Μικρή και Μεσαία Επιχειρηματικότητα» συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ.

  Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% των δαπανών που θα κάνουν προκειμένου να εκσυγχρονιστούν και να στραφούν σε ξένες αγορές. Το εύρος του προϋπολογισμού κυμαίνεται από 20.000 έως 200.000 ευρώ. Το θετικό για αυτό το πρόγραμμα είναι πως δίνεται η δυνατότητα της προκαταβολής έως 40% υπό προϋποθέσεις.

  Οι οκτώ κλάδοι ή άξονες προτεραιότητας είναι:

  • Αγροδιατροφή: Περιλαμβάνονται επιχειρήσεις μεταποίησης ανταγωνιστικών προϊόντων, όπως η ελιά, το ελαιόλαδο, τα τυροκομικά, το κρασί, οι υδατοκαλλιέργειες, το γάλα, το κρασί, οι χυμοί, τα σιτηρά και το καλαμπόκι. Εμφαση δίνεται και στην ενίσχυση της σύνδεσης της αγροδιατροφής με την ελληνική κουζίνα.

  • Εφοδιαστική αλυσίδα: Πρόκειται για επιχειρήσεις με οργανωμένους αποθηκευτικούς χώρους (logistics). Ενισχύονται οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αλλά και δράσεις για τη μείωση του κόστους της μεταφοράς.

  • Περιβάλλον: Ενισχύονται επιχειρήσεις και δαπάνες για τη διαχείριση των αποβλήτων, την ανακύκλωση και την κατάρτιση στα θέματα αυτά. Χρηματοδοτούνται επιχειρήσεις για την εφαρμογή αντιρρυπαντικών τεχνολογιών καθώς και για τη συνεργασία τους με πανεπιστήμια.

  • Υγεία - φαρμακευτική βιομηχανία: Χρηματοδοτήσεις έρχονται και για πιστοποιήσεις επιχειρήσεων του κλάδου, αλλά το βάρος θα δοθεί στην έρευνα και την ανάπτυξη φαρμάκων, νέων θεραπευτικών στόχων καθώς και κέντρων βιοϊσοδυναμίας και υπηρεσιών τηλε-ιατρικής.

  Ενισχύονται δράσεις εξωστρέφειας, ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού αλλά και για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας στους κλάδους.

  • Ενέργεια: Επιδοτούνται επιχειρήσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, την αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων για την κάλυψη θερμικών αναγκών, την αύξηση της διείσδυσης εφαρμογών γεωθερμίας, την αποθήκευση ενέργειας και την ανάπτυξη τεχνολογιών ευφυών δικτύων.

  • Υλικά - Κατασκευές: Ενισχύονται επιχειρήσεις για την ανακύκλωση ελαστικών και την αξιοποίησή τους ως καυσίμου από τις ενεργοβόρες βιομηχανίες αλλά και επιχειρήσεις για την ανακύκλωση αγροτικών πλαστικών αποβλήτων και διαχείρισης οικοδομικών απορριμμάτων.

  Χρηματοδοτούνται επιχειρήσεις για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την παραγωγή οικολογικών χρωμάτων ή «έξυπνων» υλικών βασισμένων σε λειτουργικά νανοσωματίδια.

  Θα επιδοτηθούν επιχειρήσεις για την παραγωγή υλικών και μεθόδων συσκευασίας γεωργικών προϊόντων, τροφίμων και ποτών αλλά και και για μονωτικά υλικά και επιχρίσματα για οικοδομικές κατασκευές.

  • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών: Προβλέπεται χρηματοδότηση της αγοράς παροχής ψηφιακών υπηρεσιών για το λεγόμενο cloud computing. Δηλαδή την αποθήκευση δεδομένων στο Ιντερνετ και όχι στους σκληρούς δίσκους υπολογιστών. Στο πλαίσιο αυτό θα ενισχυθούν επιχειρήσεις για τη χρήση αυτών των λύσεων.

  • Δημιουργικές - Πολιτιστικές Βιομηχανίες: Θα ενισχυθούν για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, την προώθηση ελληνικών προϊόντων στη διεθνή αγορά, τη βελτίωση της ποιότητας και την αναδιάρθρωση επιχειρήσεις από τις λεγόμενες δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες.

  Οι δημιουργικές είναι η κλωστοϋφαντουργία -έτοιμο ένδυμα, υποδήματα, δερμάτινα είδη-, γούνα, αργυροχρυσοχοΐα, επιπλοποιία, κατασκευή παιχνιδιών και χειροτεχνία.

  Οι πολιτιστικές επιχειρήσεις είναι ο κινηματογράφος, οι τεχνολογίες παιγνίων και δημιουργικού περιεχομένου, οι εικαστικές και παραστατικές τέχνες, οι εκδόσεις βιβλίων, η παραγωγή και η πώληση αντιγράφων μνημείων.

  Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα -υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα-, υπηρεσίες σε νέες αγορές και περιλαμβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:

  - Μηχανολογικός εξοπλισμός, ειδικές εγκαταστάσεις

  - Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών

  - Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας

  - Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές-στόχους

  - Ενέργειες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης

  - Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

  - Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού (μόνο για νέες μικρές - πολύ μικρές επιχειρήσεις)

  - Λοιπές ενέργειες (μόνο για νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).

P&A Consulting

Η “PROSPECT & AMBITION CONSULTING” είναι μία δυναμική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης, εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες επιχειρηματίες, πάνω σε θέματα που αφορούν επενδυτικά προγράμματα και επιδοτήσεις. Ειδικότερα, κύριο αντικείμενό της είναι η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών στα πλαίσια επιδοτούμενων προγραμμάτων εκ μέρους επιχειρηματιών οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν πάνω στις επιχειρήσεις τους μεγιστοποιώντας τα οφέλη τους.

Μάθετε περισσότερα

Μείνετε ενήμεροι. No SPAM!

Επικοινωνία

P&A Consulting

Λ. Ηρακλείου 189

Αθήνα, Νέα Ιωνία, 14231

Τηλ: 2130335166, 2168003800

Ωράριο Λειτουργίας: 09:00 - 17:00

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα

 

espa2016

espa2007

antagonistikotita