Νέο αναμενόμενο πρόγραμμα που θα βγει μέσα στον επόμενο μήνα

Αποτελέσματα προγράμματος “Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας”

Τη χρηματοδοτική ενίσχυση 2.444 επενδυτικών σχεδίων με συνολικό προϋπολογισμό 76.928.109,45 ευρώ (Δράση 1 και 2) ανακοίνωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης επεχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα στα πλαίσια του προγράμματος “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ“.

Το πρόγραμμα “Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας” χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ακολουθεί η υπουργική απόφαση (συνημμένο αρχείο) ένταξης, έγκρισης χρηματοδότησης και απόρριψης επενδυτικών σχεδίων.   {attachments}

 

Δείτε επίσης