Νέο αναμενόμενο πρόγραμμα που θα βγει μέσα στον επόμενο μήνα

Έναρξη υποβολών Δέσμης Δράσεων “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ”

Ξεκίνησαν οι υποβολές για τη  Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», προϋπολογισμού 700.000.000 €,  η οποία ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες, οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα Ενεργά Προγράμματα

Δείτε επίσης