Νέο αναμενόμενο πρόγραμμα που θα βγει μέσα στον επόμενο μήνα

Παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα “Αναβάθμιση Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους σε Νέες Αγορές”

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοίνωσε ότι παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 8 Ιουλίου  2016 και ώρα 17:00 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων για τη δράση «Αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δείτε επίσης