Νέο αναμενόμενο πρόγραμμα που θα βγει μέσα στον επόμενο μήνα

Παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τροτοβάθμιας Εκπαίδευσης”

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοίνωσε ότι παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων για τη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δείτε επίσης