Νέο αναμενόμενο πρόγραμμα που θα βγει μέσα στον επόμενο μήνα

Παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοίνωσε ότι παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 24 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων για τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δείτε επίσης