Νέο αναμενόμενο πρόγραμμα που θα βγει μέσα στον επόμενο μήνα

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων του προγράμματος “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων (ΙΙ)” έως 21/10/2013

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Αθανάσιου Σκορδά παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα ”Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013”. 

Νέα προθεσμία υποβολής ορίζεται η 21-10-2013 και ώρα 14.00.

Δείτε επίσης