Γιατί είναι απαραίτητο ένα Business Plan για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Στις μέρες μας η πλειοψηφία των δυνητικών επιχειρηματιών έχει την εντύπωση πως για να δημιουργήσει μια επιτυχημένη επιχείρηση το μόνο που χρειάζεται είναι μια καλή κατά την γνώμη της ιδέα και λίγη σκληρή δουλειά. Δυστυχώς, αυτό μπορεί να ίσχυε πολλά χρόνια πριν, όχι όμως σήμερα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που υφίσταται η χώρα μας.

Στην σημερινή έντονα ανταγωνιστική εποχή, θεωρείται απαραίτητος ο επιχειρηματικός σχεδιασμός μέσω της σύνταξης και εκπόνησης ενός businessplan, το οποίο θα επιτρέψει στον δυνητικό επιχειρηματία να έχει την γνώση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την λειτουργία μιας επιχείρησης και εν συνεχεία θα του δείξει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει έτσι ώστε να καταστεί βιώσιμη η επιχείρηση στην σημερινή εποχή του κατά κοινή ομολογία αυξανόμενου ανταγωνισμού.

Σε αντίθεση με το εξωτερικό, στην χώρα μας υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη ότι η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου (businessplan) δεν θεωρείται απαραίτητη για την βιωσιμότητα της επιχείρησης. Αν δούμε στατιστικά το πόσες ελληνικές επιχειρήσεις οδηγούνται καθημερινά και σε σύντομο χρονικό διάστημα σε λουκέτο τότε δεν είναι δύσκολο να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι αυτό συμβαίνει λόγω της έλλειψης επιχειρηματικού σχεδιασμού .

Η δημιουργία ενός Επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης. Βασικός σκοπός ενός επιχειρηματικού σχεδίο είναι να καθοριστούν οι επιχειρηματικές κατευθύνσεις και οι στρατηγικοί άξονες λειτουργίας επί των οποίων θα κινηθεί στο άμεσο μέλλον η επιχείρηση. Τα τελευταία χρόνια η κατάθεση επιχειρηµατικού σχεδίου είναι απαραίτητη για επιχειρηµατικά δάνεια - επιδοτήσεις από την ΕΕ και άλλες παρόµοιες ενέργειες. Οι τράπεζες πλέον για να δώσουν δάνειο σε μια επιχείρηση πρέπει να διαβάσουν και να εγκρίνουν το επιχειρηματικό της σχέδιο. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για υποψήφιους χρηματοδότες οι οποίοι προκειμένου να επενδύσουν τα χρήματά τους σε μια επιχείρηση θέτουν ως απαραίτητη προϋπόθεση την κατάθεση ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστου businessplan.

Τι είναι ένα Business Plan;

Ένα Business Plan είναι ένα επιχειρηματικό σχέδιο που:

  • Δείχνει τα σχέδια και τους στόχους της επιχείρησης
  • Δείχνει πώς αυτοί οι στόχοι θα πραγματοποιηθούν και
  • Εξηγεί πως τα αποτελέσματα του σχεδίου ικανοποιούν τις απαιτήσεις του αναγνώστη.

Το Business Plan πρέπει να περιγράφει την επιχείρηση και να την προβάλλει περιεκτικά και με ακρίβεια. Παράλληλα, είναι και ένα κείμενο προς πώληση, οπότε η περιγραφή του θα πρέπει να είναι ελκυστική.

Αν και το Business Plan πρέπει να αναγνωρίζει ότι το σχέδιο της επιχείρησης που παρουσιάζεται σε αυτό δεν θα είναι μόνιμος στόχος, θα πρέπει να δείχνει τη σημερινή θέση, τις σημερινές ανάγκες και τις μελλοντικές προσδοκίες της διοίκησης.  Θα πρέπει επίσης να δίνει έμφαση στα θετικά στοιχεία της επιχείρησης αλλά την ίδια στιγμή να είναι και ρεαλιστικό όσον αφορά τα προβλήματα της, και να προτείνει πώς αυτά θα λυθούν ή θα ελαττωθούν.

Βασικός σκοπός ενός επιχειρηματικού σχεδίου (BUSINESS PLAN) είναι να καθοριστούν οι επιχειρηματικές κατευθύνσεις και οι στρατηγικοί άξονες λειτουργίας επί των οποίων θα κινηθεί στο άμεσο μέλλον η επιχείρηση.

Με το BP, επιδιώκεται η ανάλυση και αξιολόγηση του υφιστάμενου εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης (οικονομικά αποτελέσματα, οργανωτική δομή, προσφερόμενα προιόντα και υπηρεσίες, χρηματοοικονομική διαχείρηση κ.λ.π.), καθώς και του εξωτερικού περιβάλλοντος (υφιστάμενη κατάσταση της αγοράς, θέση της επιχείρησης στην αγορά, ανταγωνισμός, εξελίξεις και προοπτικές της εγχώριας και διεθνούς αγοράς). Με βάση τα δεδομένα που θα προκύψουν από την παραπάνω ανάλυση, θα καθορισθούν οι τελικές προτάσεις, η εφαρμογή των οποίων θα συμβάλει στην βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών της επιχείρησης και την ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων της στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Οι σκοποί που εξυπηρετεί ένα BP είναι πολλοί αν λάβουμε υπόψη ότι όλες οι αιτήσεις χρηματοδότησης χρειάζονται την παράδοση ενός Business Plan. Αυτό ισχύει τόσο για τις τράπεζες για δάνεια, όσο και στους ιδιώτες επενδυτές για δάνεια.

Επίσης πολλές μητρικές εταιρίες απαιτούν τα παραρτήματα της να υποβάλουν ένα Business Plan κάθε χρόνο.

Τα Business Plan όμως, δεν αποτελεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο μόνο για εξωτερικούς σκοπούς, αλλά και ένα σχέδιο προγραμματισμού για την ίδια τη διοίκηση της επιχείρησης.

Οι επενδυτές είναι οι κύριοι αναγνώστες ενός Business Plan μιας και επενδύουν σε ριψοκίνδυνες περιπτώσεις, έχοντας ταυτόχρονα μικρή γνώση για την επιχείρηση. Ένα πολύ καλά προετοιμασμένο Business Plan είναι το πρώτο βήμα για να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας του.

Αυτό που θέλουν να δουν οι επενδυτές είναι:

  • ένα σημαντικό κέρδος ανάλογα με το ρίσκο του έργου
  • να αξιολογήσουν πόσο εκτεθειμένοι θα είναι σε ρίσκο λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της επιχείρησης και της αγοράς.
  • Εάν οι προβλέψεις είναι πραγματοποιήσιμες.

Συνεπώς, οι επενδυτές θέλουν να δουν μέσα από το επιχειρηματικό σχέδιο (BP) ότι η επιχείρηση ικανοποιεί τόσο τις ανάγκες της αγοράς όσο και των επενδυτών.

Το Business Plan είναι συνήθως η πρώτη ευκαιρία για τους επενδύτες να μελετήσουν τις προτάσεις με λεπτομέρεια. Η επιχείρηση έχει την ευκαιρία να εντυπωσιάσει και να δείξει ότι τα πλάνα της είναι εξαιρετικά και αξίζουν ειδική μεταχείριση.

Ωστόσο όπως προαναφέρθηκε, ένα Business Plan δεν αποσκοπεί μόνο στο να βρεθεί χρηματοδότηση. Αποτελεί και ένα σημαντικό εργαλείο για τη διοίκηση, καθώς τη βοηθάει να προγραμματίσει την ανάπτυξη της εταιρίας και να προβλέψει τις αλλαγές που μπορεί να χρειαστούν.

Για να ετοιμαστεί ένα Business Plan, η διοίκηση πρέπει να μελετήσει λεπτομερώς την επιχείρηση και να ορίσει τους στόχους της. Η προετοιμασία για το Business Plan θα βρει κάποια σημεία αναφοράς μετρήσεων των αποτελεσμάτων της επιχείρησης έτσι ώστε να μπορεί να ελεγχθεί, οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον, η εξέλιξή της.

Προετοιμάζοντας το Business Plan θα φανούν επίσης οι ανάγκες που έχει η επιχείρηση ώστε να πετύχει τους στόχους της. Αυτές οι ανάγκες δεν είναι μόνο χρηματοοικονομικές αλλά μπορεί να είναι και διοικητικές, για ειδικευμένο προσωπικό, για όγκο παραγωγής/πωλήσεων, για την ανάπτυξη και αξιοποίηση του προϊόντος/υπηρεσίας και ανάγκες μάρκετινγκ.

Κάθε αναγνώστης θέλει να μελετήσει διαφορετικά θέματα του Business Plan από αυτά που μπορεί να θέλει να μελετήσει κάποιος άλλος, για αυτό θα πρέπει το Business Plan να δημιουργείται έτσι ώστε να ικανοποιεί όλες τις συγκεκριμένες ανάγκες. Γενικά, το Business Plan θα πρέπει να δείχνει:

- Από πού ξεκινάς

- Πού στοχεύεις 

- Πώς σχεδιάζεις να πραγματοποιήσεις τον στόχο σου, και

- Αν αξίζει ο στόχος

P&A Consulting

Η “PROSPECT & AMBITION CONSULTING” είναι μία δυναμική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης, εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες επιχειρηματίες, πάνω σε θέματα που αφορούν επενδυτικά προγράμματα και επιδοτήσεις. Ειδικότερα, κύριο αντικείμενό της είναι η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών στα πλαίσια επιδοτούμενων προγραμμάτων εκ μέρους επιχειρηματιών οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν πάνω στις επιχειρήσεις τους μεγιστοποιώντας τα οφέλη τους.

Μάθετε περισσότερα

Μείνετε ενήμεροι. No SPAM!

Επικοινωνία

P&A Consulting

Λ. Ηρακλείου 189

Αθήνα, Νέα Ιωνία, 14231

Τηλ: 2130335166, 2168003800

Ωράριο Λειτουργίας: 09:00 - 17:00

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα

 

espa2016

espa2007

antagonistikotita