Προσέγγιση LEADER του Άξονα 4 του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013» - Ν. Τρικάλων -

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

leaderΣτόχος του προγράμματος είναι:

  • Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα
  • Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων

  • Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας

  • Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης LEADER

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Η περιοχή παρέμβασης του προγράμματος LEADER καταλαμβάνει τμήμα του ν. Τρικάλων και αφορά τις εξής περιοχές:

ΔΗΜΟΣ ΑΙΘΙΚΩΝ: Βροντερό, Ελάτη, Καλόγηροι, Νεραιδοχώρι, Περτούλι, Πύρρα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ: Βασιλική, Θεόπετρα, Περιστέρα

ΔΗΜΟΣ ΓΟΜΦΩΝ: Γόμφοι, Δροσερό, Λυγαριά, Μουριά, Παλαιομονάστηρο, Πηγή

ΔΗΜΟΣ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΟΣ: Λόγγος , Μεγαλοχώρι, Πατουλιά, Χρυσαυγή

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ: Βαλτινό, Κάτω Ελάτη, Δενδροχώρι, Φωτάδα

ΔΗΜΟΣ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ: Αηδόνα, Καλογριανή, Παλαιοχώρι, Χρυσομηλιά

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΙΑΚΑ: Γενέσι, Γοργογύρι, Ξυλοπάροικο, Πρίνος, Πρόδρομος

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ: Αγία Κυριακή, Γλίνος, Μεγάλα Καλύβια

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΙΝΝΑΙΩΝ: Νομή, Πετρόπορος, Σερβωτά, Ταξιάρχες, Φανερωμένη

ΔΗΜΟΣ ΠΙΑΛΕΙΩΝ: Ελευθεροχώρι, Παραπόταμος, Πιαλεία, Φήκη, Φιλύρα

ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ: Διαλεκτό, Διπόταμος, Κεφαλόβρυσο, Μεγ. Κεφαλόβρυσο, Μεγάρχη

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ: Αγία Παρασκευή, Ανθούσα, Καλλιρρόη, Κατάφυτο, Κρανέα, Πολυθέα, Στεφάνι, Χαλίκι 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Υπομέτρο

Δράση

Υποψήφιοι Επενδυτές

Μέγιστος Επιλέξιμος Π

Ποσοστό Ενίσχυσης

L123 «Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων»

L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις

500.000 €

50%

L312

«Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων»

L312-1«Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων»

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων

300.000 €

50%

L312-2«Ιδρύσεις, επεκτάσεις & εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών»

L312-3«Ιδρύσεις, επεκτάσεις & εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση»

L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

L313-3 «Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου»

Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.

300.000 €

100%

L313-4 «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών»

100.000 €

70%

L313-6 «Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, χώρων εστίασης και αναψυχής»

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων

300.000 €

50%

L313-8 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) »

L321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»

L321-1 «Έργα υποδομής μικρής κλίμακας όπως μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις»

Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού

500.000€

100%

L321-2 «Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, κλπ»

Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.

300.000 €

100%

L322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών»

L322-1 «1 Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων»

Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού

200.000 €

100%

L323 «Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς»

L323-2α «Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως βρύσες, γεφύρια)

ΟΤΑ , τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.

50.000 €

100%

L323-4 «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία - συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική /αγροτική /πολιτιστική κληρονομιά»

ΟΤΑ , τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.

100.000 €

100%

L323-5 «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς - στήριξη πολιτιστικών φορέων γιαμικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών»

Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, Επιμελητήρια με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα

30.000 €

75%

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 17/10/2014 και ώρα 14:30.{attachments}

P&A Consulting

Η “PROSPECT & AMBITION CONSULTING” είναι μία δυναμική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης, εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες επιχειρηματίες, πάνω σε θέματα που αφορούν επενδυτικά προγράμματα και επιδοτήσεις. Ειδικότερα, κύριο αντικείμενό της είναι η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών στα πλαίσια επιδοτούμενων προγραμμάτων εκ μέρους επιχειρηματιών οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν πάνω στις επιχειρήσεις τους μεγιστοποιώντας τα οφέλη τους.

Μάθετε περισσότερα

Μείνετε ενήμεροι. No SPAM!

Επικοινωνία

P&A Consulting

Λ. Ηρακλείου 189

Αθήνα, Νέα Ιωνία, 14231

Τηλ: 2130335166, 2168003800

Ωράριο Λειτουργίας: 09:00 - 17:00

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα

 

espa2016

espa2007

antagonistikotita