Νέο αναμενόμενο πρόγραμμα που θα βγει μέσα στον επόμενο μήνα

P&A Consulting

Η “P & A CONSULTING” είναι μία δυναμική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης, εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων η οποία ιδρύθηκε το 2011. Σκοπός της εταιρείας μας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες επιχειρηματίες, πάνω σε θέματα που αφορούν επενδυτικά προγράμματα και επιδοτήσεις (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ,Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, κ.α.).  Ειδικότερα, κύριο αντικείμενό μας είναι η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών στα πλαίσια επιδοτούμενων προγραμμάτων εκ μέρους επιχειρηματιών οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν πάνω στις επιχειρήσεις τους μεγιστοποιώντας τα οφέλη τους.

Ολοκληρώνουμε με επιτυχία ότι αναλαμβάνουμε γιατί βασιζόμαστε στην τεχνογνωσία μας και κινητοποιούμαστε από τις αρχές μας.

Πάνω απ’όλα όμως θεωρούμε καθήκον μας να κάνουμε τον δυνητικό πελάτη – επενδυτή να νιώσει ασφάλεια έτσι ώστε να μας εμπιστευτεί να εκπονήσουμε και να παρακολουθήσουμε το επενδυτικό του σχέδιο που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιχείρησής του.

Τα κύρια στοιχεία που θεμελιώνουν τις αρχές μας και θέτουν τις βάσεις της εταιρείας μας είναι:

  • Οι αρχές μας για οτιδήποτε κάνουμε (εντιμότητα, ευθύτητα, υπευθυνότητα, ειλικρίνεια και ακεραιότητα)
  • Να δημιουργούμε αξία τόσο στους συνεργάτες μας όσο και στους πελάτες μας
  • Η προσωπική επαφή με τον πελάτη
  • Η ικανοποίηση του πελάτη και η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας
  • Η υπευθυνότητα με την οποία διεκπεραιώνουμε τα έργα που αναλαμβάνουμε και ο επαγγελματισμός των ανθρώπων μας λειτουργούν ως προστιθέμενη αξία προσδίδοντάς κύρος στην εταιρεία και καταξιώνοντάς την στον χώρο που δραστηριοποιείται
  • Η ρεαλιστική, και όχι θεωρητική προσέγγισή μας, που προκύπτει από τις μακροχρόνιες υπηρεσίες μας σε πραγματικές θέσεις ευθύνης σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
  • Η συνέπεια και η ταχύτητα στη λύση προβλημάτων

Δείτε επίσης