Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 • Διαδικασία βελτιστοποίησης των κατατάξεων του site στις μηχανές αναζήτησης και τα directories όπως google, yahoo, msn.
 • Μελέτη του κλάδου στον οποίο ανταγωνίζεται η ιστοσελίδα ώστε να χρησιμοποιηθούν οι αποτελεσματικότερες λέξεις κλειδιά.

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

 

 • Κατασκευή και δημιουργία προηγμένων site τόσο σχεδιαστικά όσο και λειτουργικά:
 • Εταιρικές ιστοσελίδες που να ενημερώνουν για την εταιρία και να προωθούν αποτελεσματικά στον επισκέπτη τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες.
 • Δυναμικά site που να παρουσιάζουν, με λειτουργικό τρόπο και μέσω της βάσης δεδομένων της ιστοσελίδας, τα εκατοντάδες ή χιλιάδες προϊόντα-κωδικούς.
 • Portals που να παρουσιάζουν την ειδησεογραφία μέσω ιστοσελίδων με πολλές πληροφορίες.
 • Διαδικασία βελτιστοποίησης των κατατάξεων του site στις μηχανές αναζήτησης και τα directories όπως google, yahoo, msn.
 • Μελέτη του κλάδου στον οποίο ανταγωνίζεται η ιστοσελίδα ώστε να χρησιμοποιηθούν οι αποτελεσματικότερες λέξεις κλειδιά.

Αξιολόγηση Χρήστη: 3 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η  P & A CONSULTING αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας για την ένταξη των προτεινόμενων επιχειρηματικών σχεδίων σε διάφορες δράσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΣΠΑ 2014-2020, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, κ.α.), η οποία αναλύεται στα παρακάτω στάδια:

 • Προαξιολόγηση του Επενδυτικού Σχεδίου και βαθμολόγηση αυτού σύμφωνα με τα κριτήρια του οδηγού του αντίστοιχου προγράμματος
 • Σχεδιασμός επενδυτικού σχεδίου σε συνεργασία με τον επενδυτή για την αναλυτική καταγραφή των απαιτήσεων και την τεκμηρίωση του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τις οδηγίες του εκάστοτε προγράμματος.
 • Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών
 • Ηλεκτρονική υποβολή του Επενδυτικού Σχεδίου
 • Συνεργασία με τους αρμόδιους αξιολογητές για διευκρινήσεις στοιχείων του Επενδυτικού Έργου.
 • Συλλογή επιπρόσθετων στοιχείων αν απαιτηθούν από τους αξιολογητές.

Το εύρος των υπηρεσιών που παρέχουν τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας μας  δεν περιορίζεται μόνο στην έγκριση υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων, καθώς περιλαμβάνει και την ορθή υλοποίησή τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του εκάστοτε οδηγού προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει:

 • Τον συντονισμό όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την εμπρόθεσμη κατάθεση των αιτήσεων πληρωμών προς την αρμόδια Υπηρεσία, στις διάφορες φάσεις του έργου, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης.
 • Την υποστήριξη του επενδυτικού σχεδίου του επενδυτή στις επιτόπιες αυτοψίες των ελεγκτών των αρμόδιων  Υπηρεσιών για τον έλεγχο της πορείας του έργου και την εκταμίευση της επιχορήγησης.
 • Την συλλογή και υποβολή του αναγκαίου υλικού τεκμηρίωσης τυχόν τροποποιήσεων που δύναται να προκύψουν και που πιθανόν να οδηγήσουν σε αναθεώρηση τμημάτων του επιχειρηματικού σχεδίου, μέσω του φορέα διαχείρισης του συγκεκριμένου προγράμματος.

Ενεργά Επιδοτούμενα προγράμματα

Αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα

Μη ενεργά Επιδοτούμενα προγράμματα

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

Η  P & A CONSULTING αναλαμβάνει την σύνταξη και εκπόνηση  επιχειρηματικών σχεδίων (BusinessPlan).

Η δημιουργία ενός Επιχειρηματικού σχεδίου (business plan)είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης. Βασικός σκοπός ενός επιχειρηματικού σχεδίου (BUSINESS PLAN) είναι να καθοριστούν οι επιχειρηματικές κατευθύνσεις και οι στρατηγικοί άξονες λειτουργίας επί των οποίων θα κινηθεί στο άμεσο μέλλον η επιχείρηση. Τα τελευταία χρόνια η εκπόνηση επιχειρηµατικού σχεδίου είναι απαραίτητη για επιχειρηµατικά δάνεια - επιδοτήσεις από την ΕΕ και άλλες παρόµοιες ενέργειες. Οι τράπεζες πλέον για να δώσουν δάνειο σε μια επιχείρηση πρέπει να διαβάσουν και να εγκρίνουν το επιχειρηματικό της σχέδιο. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για υποψήφιους χρηματοδότες οι οποίοι προκειμένου να επενδύσουν τα χρήματά τους σε μια επιχείρηση θέτουν ως απαραίτητη προϋπόθεση την κατάθεση ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστουbusinessplan.

Τι είναι ένα Business Plan;

Ένα Business Plan είναι ένα επιχειρηματικό σχέδιο που:

 • Δείχνει τα σχέδια και τους στόχους της επιχείρησης
 • Δείχνει πώς αυτοί οι στόχοι θα πραγματοποιηθούν και
 • Εξηγεί πως τα αποτελέσματα του σχεδίου ικανοποιούν τις απαιτήσεις του αναγνώστη.

Το Business Plan πρέπει να περιγράφει την επιχείρηση και να την προβάλλει περιεκτικά και με ακρίβεια. Παράλληλα, είναι και ένα κείμενο προς πώληση, οπότε η περιγραφή του θα πρέπει να είναι ελκυστική.

Αν και το Business Plan πρέπει να αναγνωρίζει ότι το σχέδιο της επιχείρησης που παρουσιάζεται σε αυτό δεν θα είναι μόνιμος στόχος, θα πρέπει να δείχνει τη σημερινή θέση, τις σημερινές ανάγκες και τις μελλοντικές προσδοκίες της διοίκησης.  Θα πρέπει επίσης να δίνει έμφαση στα θετικά στοιχεία της επιχείρησης αλλά την ίδια στιγμή να είναι και ρεαλιστικό όσον αφορά τα προβλήματα της, και να προτείνει πώς αυτά θα λυθούν ή θα ελαττωθούν.

Βασικός σκοπός ενός επιχειρηματικού σχεδίου (BUSINESS PLAN) είναι να καθοριστούν οι επιχειρηματικές κατευθύνσεις και οι στρατηγικοί άξονες λειτουργίας επί των οποίων θα κινηθεί στο άμεσο μέλλον η επιχείρηση.

Με το BP, επιδιώκεται η ανάλυση και αξιολόγηση του υφιστάμενου εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης (οικονομικά αποτελέσματα, οργανωτική δομή, προσφερόμενα προιόντα και υπηρεσίες, χρηματοοικονομική διαχείρηση κ.λ.π.), καθώς και του εξωτερικού περιβάλλοντος (υφιστάμενη κατάσταση της αγοράς, θέση της επιχείρησης στην αγορά, ανταγωνισμός, εξελίξεις και προοπτικές της εγχώριας και διεθνούς αγοράς). Με βάση τα δεδομένα που θα προκύψουν από την παραπάνω ανάλυση, θα καθορισθούν οι τελικές προτάσεις, η εφαρμογή των οποίων θα συμβάλει στην βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών της επιχείρησης και την ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων της στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Οι σκοποί που εξυπηρετεί ένα BP είναι πολλοί αν λάβουμε υπόψη ότι όλες οι αιτήσεις χρηματοδότησης χρειάζονται την παράδοση ενός Business Plan. Αυτό ισχύει τόσο για τις τράπεζες για δάνεια, όσο και στους ιδιώτες επενδυτές για δάνεια.

Επίσης πολλές μητρικές εταιρίες απαιτούν τα παραρτήματα της να υποβάλουν ένα Business Plan κάθε χρόνο.

Τα Business Plan όμως, δεν αποτελεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο μόνο για εξωτερικούς σκοπούς, αλλά και ένα σχέδιο προγραμματισμού για την ίδια τη διοίκηση της επιχείρησης.

Οι επενδυτές είναι οι κύριοι αναγνώστες ενός Business Plan μιας και επενδύουν σε ριψοκίνδυνες περιπτώσεις, έχοντας ταυτόχρονα μικρή γνώση για την επιχείρηση. Ένα πολύ καλά προετοιμασμένο Business Plan είναι το πρώτο βήμα για να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας του.

Αυτό που θέλουν να δουν οι επενδυτές είναι:

 • ένα σημαντικό κέρδος ανάλογα με το ρίσκο του έργου
 • να αξιολογήσουν πόσο εκτεθειμένοι θα είναι σε ρίσκο λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της επιχείρησης και της αγοράς.
 • Εάν οι προβλέψεις είναι πραγματοποιήσιμες.

Συνεπώς, οι επενδυτές θέλουν να δουν μέσα από το επιχειρηματικό σχέδιο (BP) ότι η επιχείρηση ικανοποιεί τόσο τις ανάγκες της αγοράς όσο και των επενδυτών.

Το Business Plan είναι συνήθως η πρώτη ευκαιρία για τους επενδύτες να μελετήσουν τις προτάσεις με λεπτομέρεια. Η επιχείρηση έχει την ευκαιρία να εντυπωσιάσει και να δείξει ότι τα πλάνα της είναι εξαιρετικά και αξίζουν ειδική μεταχείριση.

Ωστόσο όπως προαναφέρθηκε, ένα Business Plan δεν αποσκοπεί μόνο στο να βρεθεί χρηματοδότηση. Αποτελεί και ένα σημαντικό εργαλείο για τη διοίκηση, καθώς τη βοηθάει να προγραμματίσει την ανάπτυξη της εταιρίας και να προβλέψει τις αλλαγές που μπορεί να χρειαστούν.

Για να ετοιμαστεί ένα Business Plan, η διοίκηση πρέπει να μελετήσει λεπτομερώς την επιχείρηση και να ορίσει τους στόχους της. Η προετοιμασία για το Business Plan θα βρει κάποια σημεία αναφοράς μετρήσεων των αποτελεσμάτων της επιχείρησης έτσι ώστε να μπορεί να ελεγχθεί, οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον, η εξέλιξή της.

Προετοιμάζοντας το Business Plan θα φανούν επίσης οι ανάγκες που έχει η επιχείρηση ώστε να πετύχει τους στόχους της. Αυτές οι ανάγκες δεν είναι μόνο χρηματοοικονομικές αλλά μπορεί να είναι και διοικητικές, για ειδικευμένο προσωπικό, για όγκο παραγωγής/πωλήσεων, για την ανάπτυξη και αξιοποίηση του προϊόντος/υπηρεσίας και ανάγκες μάρκετινγκ.

Κάθε αναγνώστης θέλει να μελετήσει διαφορετικά θέματα του Business Plan από αυτά που μπορεί να θέλει να μελετήσει κάποιος άλλος, για αυτό θα πρέπει το Business Plan να δημιουργείται έτσι ώστε να ικανοποιεί όλες τις συγκεκριμένες ανάγκες. Γενικά, το Business Plan θα πρέπει να δείχνει:

- Από πού ξεκινάς

- Πού στοχεύεις

- Πώς σχεδιάζεις να πραγματοποιήσεις τον στόχο σου, και

- Αν αξίζει ο στόχος

 

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Επιδοτούμενα προγράμματα

 • Εκπόνηση - Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών (συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε Αναπτυξιακών Νόμων 2601/98, 3299/04, νέος, κλπ)

 • Εκπόνηση – Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων και προγραμμάτων σε αναπτυξιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ, LEADER, κλπ)

 • Παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών

 • Εκπόνηση – Σύνταξη μελετών έρευνας αγοράς, marketingplan

 • Συνεχής ενημέρωση για επιδοτούμενα προγράμματα που προκηρύσσονται σε όλους τους κλάδους.

 • Υποστήριξη – Διαχείριση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων.

Κατασκευή Site – Portals

 • Κατασκευή και δημιουργία προηγμένων site τόσο σχεδιαστικά όσο και λειτουργικά:

 • Εταιρικές ιστοσελίδες που να ενημερώνουν για την εταιρία και να προωθούν αποτελεσματικά στον επισκέπτη τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες.

 • Δυναμικά site που να παρουσιάζουν, με λειτουργικό τρόπο και μέσω της βάσης δεδομένων της ιστοσελίδας, τα εκατοντάδες ή χιλιάδες προϊόντα-κωδικούς.

 • Portals που να παρουσιάζουν την ειδησεογραφία μέσω ιστοσελίδων με πολλές πληροφορίες.

Υποκατηγορίες

P&A Consulting

Η “PROSPECT & AMBITION CONSULTING” είναι μία δυναμική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης, εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες επιχειρηματίες, πάνω σε θέματα που αφορούν επενδυτικά προγράμματα και επιδοτήσεις. Ειδικότερα, κύριο αντικείμενό της είναι η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών στα πλαίσια επιδοτούμενων προγραμμάτων εκ μέρους επιχειρηματιών οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν πάνω στις επιχειρήσεις τους μεγιστοποιώντας τα οφέλη τους.

Μάθετε περισσότερα

Μείνετε ενήμεροι. No SPAM!

Επικοινωνία

P&A Consulting

Λ. Ηρακλείου 189

Αθήνα, Νέα Ιωνία, 14231

Τηλ: 2130335166, 2168003800

Ωράριο Λειτουργίας: 09:00 - 17:00

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα

 

espa2016

espa2007

antagonistikotita