Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Έρχεται εντός του Σεπτεμβρίου το νέο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον, μέσω του οποίου αναμένεται ότι θα ωφεληθούν 40.000 νοικοκυριά. Το πρόγραμμα, το οποίο αναμένει η αγορά για να κινηθεί, εισάγει την καινοτομία της κατάθεσης ηλεκτρονικής αίτησης σε ειδική online πλατφόρμα, ενώ ήδη το ΕΤΕΑΝ έχει καλέσει τις τράπεζες σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στη δημιουργία ταμείου δανείων και την προσχώρηση σε συνεργασία με σκοπό την από κοινού επένδυση κεφαλαίων για την παροχή δανείων στα πλαίσια του προγράμματος.

Το «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ» θα παράσχει σε όσους ενταχθούν ανώτατο ύψος χρηματοδοτήσεων έως 25.000 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ

Add a comment
Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση)

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η δράση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση) γύρω από τις τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων:

 1. Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας

2. Παρεμβάσεις για ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία

3. Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων

4. Παρεμβάσεις για ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

επιχειουμε δυναμικα 2Το Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά  τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.

Οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν προκειμένου να αναβαθμιστούν μέσω της αύξησης των επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ, την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Συγχρόνως, με τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, αναμένεται να ενισχυθούν οι ικανότητες του παραγωγικού δυναμικού και να επιτευχθεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Στόχος των προγραμμάτων είναι η ενίσχυση στρατηγικών τομέων της οικονομίας και όχι μόνο συγκεκριμένων κλάδων. Πρόκειται για τομείς που, κατά προτεραιότητα διαφαίνεται ότι μπορούν να συγκεντρώσουν αξιόλογο επενδυτικό ενδιαφέρον, είναι εξωστρεφείς και έχουν προοπτικές ανάπτυξης αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας.

Οι στρατηγικοί τομείς που ενισχύονται πρωτίστως, όπως αυτοί προσδιορίζονται από τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, είναι: .

- Αγροδιατροφή - Βιομηχανία Τροφίμων

- Ενέργεια

- Εφοδιαστική Αλυσίδα  

- Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες

- Περιβάλλον

- Τουρισμός

- Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

- Υλικά - Κατασκευές

- Υγεία - Φάρμακα

Υπάρχουν όμως και δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας πέρα από τους παραπάνω τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, σε κλάδους που αν και πιο παραδοσιακοί διατηρούν τη δυναμική τους, σε κλάδους που παρά την κάμψη τους έχουν σοβαρές προοπτικές διατήρησης θέσεων εργασίας και παραγωγικού δυναμικού και βέβαια σε κλάδους που τώρα αναπτύσσονται αλλά διατηρούν υψηλές προσδοκίες ανάπτυξης.

Διαβάστε τον αντίστοιχο οδηγό σε PDF μορφή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα, ανατρέξτε στα Αναμενόμενα Προγράμματα.

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

επιχειρηματικη ευκαιρια 2Στόχος της δράσης είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς, επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει:

- στη δημιουργία νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρήσεων και  

- στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου

Add a comment

P&A Consulting

Η “PROSPECT & AMBITION CONSULTING” είναι μία δυναμική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης, εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες επιχειρηματίες, πάνω σε θέματα που αφορούν επενδυτικά προγράμματα και επιδοτήσεις. Ειδικότερα, κύριο αντικείμενό της είναι η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών στα πλαίσια επιδοτούμενων προγραμμάτων εκ μέρους επιχειρηματιών οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν πάνω στις επιχειρήσεις τους μεγιστοποιώντας τα οφέλη τους.

Μάθετε περισσότερα

Μείνετε ενήμεροι. No SPAM!

Επικοινωνία

P&A Consulting

Λ. Ηρακλείου 189

Αθήνα, Νέα Ιωνία, 14231

Τηλ: 2130335166, 2168003800

Ωράριο Λειτουργίας: 09:00 - 17:00

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα

 

espa2016

espa2007

antagonistikotita