Οδηγός Επιχειρηματικότητας - Χρηματοδοτικά Εργαλεία ΕΣΠΑ

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Στόχος των προγραμμάτων είναι η ενίσχυση στρατηγικών τομέων της οικονομίας και όχι μόνο συγκεκριμένων κλάδων. Πρόκειται για τομείς που, κατά προτεραιότητα διαφαίνεται ότι μπορούν να συγκεντρώσουν αξιόλογο επενδυτικό ενδιαφέρον, είναι εξωστρεφείς και έχουν προοπτικές ανάπτυξης αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας.

Οι στρατηγικοί τομείς που ενισχύονται πρωτίστως, όπως αυτοί προσδιορίζονται από τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, είναι: .

- Αγροδιατροφή - Βιομηχανία Τροφίμων

- Ενέργεια

- Εφοδιαστική Αλυσίδα  

- Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες

- Περιβάλλον

- Τουρισμός

- Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

- Υλικά - Κατασκευές

- Υγεία - Φάρμακα

Υπάρχουν όμως και δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας πέρα από τους παραπάνω τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, σε κλάδους που αν και πιο παραδοσιακοί διατηρούν τη δυναμική τους, σε κλάδους που παρά την κάμψη τους έχουν σοβαρές προοπτικές διατήρησης θέσεων εργασίας και παραγωγικού δυναμικού και βέβαια σε κλάδους που τώρα αναπτύσσονται αλλά διατηρούν υψηλές προσδοκίες ανάπτυξης.

Διαβάστε τον αντίστοιχο οδηγό σε PDF μορφή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα, ανατρέξτε στα Αναμενόμενα Προγράμματα.

P&A Consulting

Η “PROSPECT & AMBITION CONSULTING” είναι μία δυναμική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης, εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες επιχειρηματίες, πάνω σε θέματα που αφορούν επενδυτικά προγράμματα και επιδοτήσεις. Ειδικότερα, κύριο αντικείμενό της είναι η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών στα πλαίσια επιδοτούμενων προγραμμάτων εκ μέρους επιχειρηματιών οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν πάνω στις επιχειρήσεις τους μεγιστοποιώντας τα οφέλη τους.

Μάθετε περισσότερα

Μείνετε ενήμεροι. No SPAM!

Επικοινωνία

P&A Consulting

Λ. Ηρακλείου 189

Αθήνα, Νέα Ιωνία, 14231

Τηλ: 2130335166, 2168003800

Ωράριο Λειτουργίας: 09:00 - 17:00

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα

 

espa2016

espa2007

antagonistikotita